Bouwcoördinatie

Wat kunt u verwachten bij Bouwcoördinatie? Als opdrachtgever kunt u bouwplannen hebben of inmiddels verder zijn in dit proces. Er zijn diverse omstandigheden en stadia waarbij wij u bij kunnen staan. Het is sterk afhankelijk hoever u in dit stadium bent en wat voor rol CAM support kan vervullen om u waardevol van dienst te kunnen zijn. Boven alles zullen de kosten van onze project coördinatie aantoonbaar terug verdiend worden doordat faalkosten tot een minimum worden beperkt en het bouwproces efficiënt en planmatig wordt aangepakt.

De vijf stappen bij het bouwproject en de bouwcoördinatie:

  1. De bouw gaat starten.
  2. Zelf de regie in handen nemen.
  3. Uw aannemer of project heeft toezicht nodig.
  4. Bij de oplevering.
  5. Uw droom vormgeven ??…..BAUW!

1. De bouw gaat starten.

Bouwcoördinatie

U hebt een vergunning of er is geen vergunning noodzakelijk. U heeft een goed beeld van wat u wil gaan bouwen, of wil zich daarvan een beeld gaan vormen. Bij Bouwcoördinatie kan CAM support samen met u de voorbereidingen doen om een sluitend stuk (b.v. bestek of technische omschrijving) op te stellen voor het selecteren en aanvragen van uitvoerende partijen. Dit is een belangrijke stap om uw opdracht zo compleet mogelijk te maken, zonder onaangename verrassingen in kosten tijdens de bouw.
U kunt er voor kiezen op een traditionele manier alles neer te leggen bij een aannemer en de risico’s en garanties bij één partij te laten. In dat geval kunnen wij de uitbesteding (inkoop) en controle van de onderliggende stukken verzorgen om een sluitende opdracht tot stand brengen. Tijdens de bouw worden de kwaliteit, de volledige opdracht, de voortgang, de afspraken en het ontwerp bewaakt. Meer- en minderwerk moet worden voorkomen, of tot een minimum beperkt. Verder zal de aannemer tijdens het traject tekeningen voorleggen om keuzes en maatvoering vast te leggen. We zullen u daar volledig in bijstaan. Aannemers zijn exact op de hoogte van wat er gemaakt moet worden volgens de opdracht, en hebben een zekere vorm van toezicht nodig om niet af te wijken van de volledige uitvoering en kwaliteit. Toezicht op een tijdige oplevering is voor alle partijen van belang om onnodige kosten voor te blijven. CAM support heeft de kennis en kunde in huis dit te bewaken, bij te sturen en te coördineren.

2. Zelf de regie in handen nemen.

De aannemer zal zijn prijs vormen door alle kosten van uren onderaanneming en leveranciers te verhogen met minimaal 10% van de totale aanneemsom (algemene kosten en winst en risico). En hij zal begeleidingskosten meenemen die ongeveer uitkomen op 5%. Samen met de bouwplaats voorzieningen (8%) kan dit aardig oplopen en is het te overwegen af te wijken van een traditionele vorm en zelf de partijen te selecteren en samen te stellen.

Uiteraard kunt u dan geen 25% besparen omdat sommige kosten noodzakelijk zijn. In de nieuwe markt is een wezenlijk deel wel mogelijk, tot meer dan 10%. In dat geval wordt u opdrachtgever van meerdere partijen en vergt dat een scherpe en kundige voorbereiding om alle partijen tezamen een kwalitatief en marktconform product te laten leveren. Deze overweging is de moeite waard aangezien vele partijen zelfstandig zijn gegaan en de keuze niet enkel meer bij één aannemer ligt. Bij de juiste keuze worden deze partijen als betrokken, kundig en verantwoordelijk gekenmerkt.
CAM support helpt u met Bouwcoördinatie in het totale proces bij de selectie, inkoop, bewaking, coördinatie. En met de benodigde stukken die u na oplevering nodig heeft voor garantie en revisie.

3. Uw Aannemer of project heeft toezicht nodig.

Het is voor ons prettig te werken met vooraf geselecteerde partijen. Maar dat is absoluut niet noodzakelijk. In een lopend project kunt u het gevoel krijgt dat de zaken van u aflopen. Omdat de tijd u ontbreekt of omdat de situatie te complex wordt. Dan biedt CAM support met Bouwcoördinatie de oplossing. We spreken de taal, kennen de situaties en zijn gewend zaken bij te sturen. Waar mogelijk creëren we weer een werkbare situatie, waar sommige partijen dat nalaten.

4. Oplevering

Bouwcoördinatie

Tijdens de oplevering wordt een project op locatie doorlopen om samen te bezien dat het geleverde product volgens opdracht is. We doen dit met de beloofde kwaliteit en zonder beschadigingen. De op- en aanmerkingen worden in een document vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Na het ondertekenen bent u niet rechteloos bij de oplevering. Maar het wordt wel lastiger recht te halen. Met Bouwcoördinatie staat CAM support u bij om deze oplevering te doorlopen en met de juiste focus te beoordelen.

5. Uw droom vormgeven.

Bouwcoördinatie

Voor het totale proces vanaf uw eerste fantasie om zelf uw droom te ontwerpen … tot aan het binnen brengen van uw meubeltjes, hebben sKin en CAM support een concept bedacht waar de meeste nieuwe bouwers zich thuis bij zullen voelen. Het zijn uw droom, idee en wensen!!! Wij staan u bij om dit onafhankelijk en transparant met u te realiseren. Wij zijn BAUW! … BouwAdvies & Uitvoering van wensen.

CAM support en sKin zijn een goed op elkaar ingespeeld team. Vanuit passie en vakmanschap zijn wij meer dan betrokken. Wij helpen u samen graag met onze dienst Bouwcoördinatie.

Onafhankelijk van elkaar zijn CAM support en sKin u uiteraard ook van dienst.