Keuringen en inspecties

(woning-) keuringen en inspecties

Waarom bieden wij Keuringen en inspecties? Het kopen van een woning of ander vastgoed is een intensieve en spannende gebeurtenis, die u niet zomaar iedere dag aangaat. Daarom is het soms noodzakelijk, maar altijd verstandig uw (toekomstig) bezit te laten keuren door een vakkundige inspecteur. En om dit vast te laten leggen in een heldere professionele rapportage. Dat is wat wij doen met Keuringen en inspecties.

Het is handig vooraf te weten wat het achterstallig onderhoud van het pand is en met wat voor bouwgebreken er rekening kan worden gehouden.

Kosten aan- verkoop keuring:

Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Onze Keuringen en inspecties zijn heel betaalbaar. Een keuring met rapportage voor een woning inclusief bijgebouwen tot 450 M3 betaalt u bij CAM support € 375,00 inclusief BTW. Voor grotere woningen en specialiteiten hebben we betaalbare toeslagen die bij ons opvraagbaar zijn.

In sommige gevallen zijn kosten van een bouwtechnische keuring aftrekbaar, namelijk indien zij verband houden met het afsluiten van een hypotheek, onderhoud, verbetering of aankoop van de woning. Ook kan een hypotheekverstrekker een keuring verplichten als:
Keuringen en inspecties

 1. De noodzakelijke herstelkosten geschat worden op meer dan 10% van de verkoopwaarde of;
 2. Er sprake is van een appartement uit het jaar 1940 of eerder, tenzij er na 1940 nog een gehele renovatie heeft plaatsgevonden of;
 3. Het taxatie rapport een bouwkundig onderzoek adviseert.

Bij het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wordt vaak een bouwtechnische keuring gevraagd. Informeer u vooraf of keuringskosten aftrekbaar zijn en voorkom verrassingen.

Voor zakelijke klanten en investeerders komen wij vooraf graag overleggen of bezichtigen om een vaste en heldere prijsopgave te doen.

Wat kan u verwachten van de keuring:

De keuring wordt op professionele wijze uitgevoerd op de volgende vaste onderdelen:
Keuringen en inspecties

 • Staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
 • Vochtmetingen m.b.t. houtrot, doorslaand en optrekkend vocht.
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
 • Technische staat en verwachte levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.
 • Visuele beoordeling van technische staat CV en elektrische installatie.
 • Visuele beoordeling en onderhoudstaak van keuken en sanitaire groepen.
 • Indien gewenst oordeel over schuren, garages en opstallen.
 • Visuele (niet destructieve*) beoordeling op aanwezigheid van loden leidingen, asbest of koolmonoxide risico.

Al direct tijdens de keuring krijgt u een indruk van de conditie van de woning of ander vastgoed. In een rapportage zal die inzichtelijk worden gemaakt. De keuring is professioneel, visueel en *niet destructief (dat wil zeggen dat er geen zaken worden gedemonteerd of gesloopt om te kunnen keuren). Het bezit is immers niet ons bezit en zullen daar ook met respect mee omgaan.

Bouwtechnisch rapport en NHG:

Met het bouwtechnisch rapport dat wij u leveren hebt u meer zekerheid over hetgeen u koopt dan wel verkoopt. De rapportage is een helder overzicht waar alle gekeurde onderdelen een kwalificatie krijgen in zes stappen van “in uitstekende conditie” tot “zeer slechte conditie”.

Alle onderdelen zullen worden benoemd en waar nodig voorzien van foto’s, commentaar en advies. Het bouwtechnisch rapport zal u inzicht geven in de zowel noodzakelijke kosten die u dient te maken, als ook de kosten voor de verbeteringsmogelijkheden aan het pand. Het geeft u een houvast en sterke argumenten voor de onderhandelingen, omdat u immers op de hoogte bent van de zwakke punten.

Keuringen en inspecties

In veel gevallen kan de verkopende partij aansprakelijk worden gesteld voor de verborgen gebreken. Die heeft dus ook belang bij een rapportage die de aankopende partij vooraf inlicht.
CAM support kan de rapportage desgevraagd opstellen volgens de norm van NHG en berekent daarvoor geen meerkosten. In overleg is er voldoende ruimte om aanvullingen of afwijkingen in te vullen.

En dan nog dit:

Keuringen en inspecties

De keuringen zijn visuele inspecties met diverse inspectiemiddelen. Deze geven een goed beeld over de staat van de woning. Warmtebeelden geven een nog duidelijker beeld over de bouwfysische eigenschappen van de woning dan wel ander vastgoed. Tegen meerkosten per keuring kan CAM support ook dit voor u in kaart brengen. Het geeft een goede indruk over de onderdelen die betrekking hebben op tocht, lekkages en geïsoleerde delen.

De keuring is geen asbest inventarisatie en niet betrouwbaar bij niet destructief* onderzoek. Wel heeft CAM support veel kennis in huis om asbesthoudende stoffen te herkennen en te lokaliseren op basis van ervaring. Indien een vermoeden aanwezig is, kunnen we dit tegen beperkte meerkosten vaststellen met onderliggende rapportage over het soort en hoeveelheid asbest.