Projectmanagement

Het Dynamische Proces van projectmanagement

Projectmanagement

Waarom projectmanagement? Het structureren van nieuwbouw, verbouw, revitalisering of herbestemming is een ingewikkeld proces als vooraf niet genoeg wordt gerealiseerd dat bouwen veel dynamiek en omstandigheden bevat. Bouwen is niet te vergelijken met “lopende band” werk. Ieder project heeft vele unieke elementen en processen die worden bepaald en uitgevoerd door steeds nieuwe omstandigheden en partijen. Het is daardoor wel zo handig dat u of iemand voor u, deze processen begrijpt en in de taal van de partijen aanstuurt. Indien u het bouwproces door CAM support laat begeleiden kunt u rekenen op een deskundige, heldere en laagdrempelige aanpak. Die is gevormd door “voeten in de klei”.  Ervaring, opgedaan door ingewikkelde, uitdagende projecten en vraagstukken in de aannemerij te managen en tot een goed resultaat te leiden.

Huisvesting

Projectmanagement

Nieuwbouw met nieuwe facetten, partijen en omstandigheden is op zich al een boeiend en veelzijdig proces, waarbij het geen overbodige luxe is uw belangen te laten managen door een partij die weet hoe dit projectmatig aangepakt dient te worden.
Het bouwtraject wordt nog uitdagender indien een bestaande situatie wordt uitgebreid, gemoderniseerd of vernieuwd.
Het is soms raadzaam tijdelijke huisvesting te zoeken of te kijken wat de mogelijkheden zijn om een deel van het pand in gebruik te houden. Enige ruimdenkendheid en creativiteit is hierbij geen overbodige luxe. Het is het meest kansrijk als daar in een erg vroeg stadium over wordt nagedacht. CAM support heeft erg veel ervaring met deze situaties. Door projectmanagement worden met ruime en deskundige blik de mogelijkheden bekeken die op uw situatie van toepassing zijn.
Iedere professie heeft zijn eigen unieke kwetsbaarheden. U kunt daarbij denken aan de zorg, het onderwijs of andere groepen die bijgestaan worden. Het is niet reëel om te stellen dat een bouwproces ongemerkt voorbij gaat, maar het is wel een ambitie om de “bouwprikkels” tot een minimum en aanvaardbare waarde te beperken. Dat is wat we doen met ons projectmanagement.

Hetzelfde geldt voor u als ondernemer of bestuurder. Uw personeel zal tijdens dit proces graag op de hoogte willen blijven van de vorderingen. We verliezen niet uit het oog dat zij ongestoord de eigen werkzaamheden kunnen blijven doen.

Planmatige aanpak

CAM support is ervan overtuigd dat een bouwproces te allen tijde begint met een gestructureerde aanpak. We zijn vanuit een vanzelfsprekendheid gedreven om dat proces te sturen. Dat doen we door middel van een goed onderbouwde en gedegen planning. CAM support pakt door projectmanagement een proactieve rol. We geven richting en sturen bij vanuit een planning. We zien het als een voorname taak om hierin alle partijen mee te nemen.

Uiteraard respecteren wij de inbreng van alle andere partijen. We zullen het zeker niet nalaten deze toegevoegde waarde te benutten om zo een eendrachtig gedragen project te realiseren. Voor specialisaties kan ik samenwerken met vakkundige en betrouwbare adviseurs. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontwerp, duurzaam advies. En voor de zakelijke markt aan huisvesting vraagstukken en conceptuele processen.
Cam support wil en zal een onafhankelijke en betrouwbare partner zijn en blijven. Daarom kiest CAM support ervoor om geen verbindingen en afhankelijkheid aan te gaan met uitvoerende partijen.
Ik heb ruime ervaring vanuit een service verleden in de bouw. Het is daarom als vanzelfsprekend een houding te hebben van dienstig en loyaal te zijn voor de ondernemer, bestuurder of particuliere bouwer. We zijn een waardevolle toegevoegde, maar ook tijdelijke partij, welke maar een belang dient: en dat is uw belang!!

De projectmanager / directievoerder:

 • Analyse en inventarisering van bouwplannen in relatie tot organisatie
 • Vaststellen van kaders en wensen opdrachtgever
 • Samen met ontwerpende partij VO en DO coördineren
 • Materialisering in kaart brengen of mede bepalen
 • Referenties aandragen en eventueel bezoeken (bemonsteren)
 • Advisering
 • Budgetbepaling
 • Budgetbewaking / beheer
 • Beoordeling investeringsplannen
 • Organisatie
 • Selectie uitvoerende partijen
 • Offerte aanvraag / aanbesteding
 • Inkoop
 • Bewaken ontwerp
 • Schakel tussen opdrachtgever en uitvoerende partijen m.m.v. projectcoördinator
 • Bewaken opdracht (contractmanagement)
 • Factuurbewaking
 • Bewaken meer- en minderwerk
 • Bouwvergaderingen
 • Verantwoordelijke veiligheid
 • Opleveren
 • Nazorg

Even tijdelijke invulling nodig?

Het kan voorkomen dat een werknemer tijdelijk wegvalt, een functie niet voltijds ingevuld kan worden, of u tijdelijk een functie in moet vullen om uw ambities waar te maken.

CAM support kan u hiervoor deskundig en loyaal van dienst zijn door een bedrijfsbewuste houding met leidinggevende kwaliteiten. Ik kan uw tijdelijke zorgen uit handen nemen. U hoeft niet bezorgd te zijn voor onvoldoende betrokkenheid of een te grote afstand.
Vanuit mijn ervaring in de (bouw) service weet ik wat de zorgen van een klant kunnen zijn. We willen juist dat uit handen nemen door een betrokken, integere, pro actieve en innovatieve inzet. Het mooiste resultaat is als andere partijen hierin meegenomen kunnen worden.

Een interim functie kan in overleg naar uw wens worden ingevuld. Zowel bij u op locatie of buiten uw bedrijf of instelling; wat het best bij de bedrijfsvoering aansluit.